ARM 2020 Release Notes Versie 2020.5

Connectie Electronic Data Collector

 • Data collection verbindingen zijn nu bereikbaar via een wizard.
 • Excel Rating Shell- en Mirus-verbindingen zijn verplaatst naar dit commando.

Updates voor studieregels

Er zijn een paar updates gemaakt voor studieregels in ARM 2020.5:

 • Nieuwe studieregel om bepaalde instellingen te vergrendelen om bewerkingen te voorkomen.
 • Behandelingseenheden
 • onderzoeksopzet
 • Aantal herhalingen
 • Niet-gerandomiseerde herhaling
 • Behandeling Nabijheid
 • Laad regelsets die zijn gerelateerd aan GLP of GEP vanuit het dialoogvenster Instellingen.
  • Tip: voeg regels toe aan deze lijst door op te slaan met een naam die begint met “GLP_” of “GEP_”. 
 • Hangslot icoon voor behandelingen editor
  • Grijs hangslot als alleen het huidige veld is vergrendeld
  • Gouden hangslot als de hele regel / kolom is vergrendeld

    
 • Regels die velden verbergen, worden nu weergegeven in de editor voor studieregels. De informatie die de regels verbergen, blijft verborgen (natuurlijk!).

Aanvullende wijzigingen

 • Grafieken
  • Verbeterd grafiek controle met de nieuwe grafiek utility. Dezelfde functionaliteit, modernere technologie
 • Standaardevaluaties (SE’s)
  • Selecteer meerdere SE-bestanden uit de SE-naamvalidatielijst (op beoordelingsgegevens en SE-definities)
    
 • Weer verbinding
  • De weerimport van Iteris is hernoemd naar DTN LLC. Dezelfde functionaliteit, nieuwe naam!
    
 • Validatie
  • Minimum-, maximum- en gemiddelde waarden zijn nu gevalideerd.
   • Min is niet groter dan Max.
   • Het gemiddelde is tussen Min en Max.