ARM 2024.0 Release notes

Beoordelingsinterval

Definieer het numerieke interval tussen geldige beoordelingswaarden. Gebruik bijvoorbeeld “1” voor gehele getallen, of “0.25” voor waarden zoals 0.75 of 1.25.

Intervallen definiëren sneltoetsknoppen voor beoordelingen in ARM Mobile:

Zie het wijzigingslogboek (txt) voor een volledige lijst van alle wijzigingen die zijn aangebracht in deze (en vorige) versies van ARM.